Monthly Archives: November 2016

Di dời nhà XƯỞNG cho khách hàng quận Tân Phú

Di dời nhà xưởng quận Tân Phú

Hôm nay Thanh Phong thực hiện di dời nhà xưởng cho khách hàng tại quận Tân Phú Tp HCM. Nhà xưởng cho công nhân may đã được hơn 10 năm, tuy nhiên vì phải chuyển sang địa điểm mới để kinh doanh nên toàn bộ hệ thống nhà xưởng được di dời sang vị trí mới. Hình ảnh di dời ... Read More »